Forensische Ambulante Risico Evaluatie

Achtergrond

In 2015 gaf Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) de opdracht om een risicotaxatie en -evaluatie instrument te ontwikkelen voor de ambulante forensische ggz. Onderstaande organisaties hebben de opdracht aangenomen en na een eerste verkennend onderzoek, werd daarna een meta-analyse en secundaire analyse uitgevoerd. De resulaten uit deze studies  hebben uiteindelijk geleid tot de eerste versie van de FARE. In een pilot-onderzoek hebben diverse gebruikers suggesties gedaan ter verbetering, wat resulteerde in FARE V2. In 2018 werd de FARE toegevoegd aan de shortlist van risicotaxatie- en ROM-instrumenten voor het ambulante forensische veld. 

De FARE 

De FARE (zowel versie 1 als 2) bestaat uit 6 statische en 11 dynamische risicofactoren. De FARE risicofactoren worden beantwoord op een vijf-puntsschaal van 0 – 4. Er wordt een risicoclassificatie gegeven op basis van de statische risicofactoren en op basis van de dynamische risicofactoren. De FARE V1 en V2 verschillen in de wijze waarop dat gebeurd. De handleiding FARE V2 bevat een overzicht met de wijzigingen ten opzichte van FARE V1.  

Werken met de FARE

Hier vindt u informatie die u nodig heeft om met de FARE te gaan werken.work, train, factory-1816261.jpg

FARE en media

Hier vindt u informatie over de FARE en presentaties.

 

presentation, tie, business-1020162.jpg

FARE onderzoek

Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van de FARE en onderzoek naar het instrument.

chemistry, teacher, science-1027781.jpg