Introductie

In 2015 is door Kwaliteit Forensische Zorg de opdracht gegeven een gezamenlijke risicotaxatie en -evaluatie instrument te ontwikkelen voor de ambulante forensisch psychiatrische zorg. Onderstaande organisaties hebben de opdracht aangenomen en na een eerste verkenning, een meta-analyse en secundaire analyse uitgevoerd, welke uiteindelijk leidde tot een eerste versie van de FARE. Gedurende een pilot hebben diverse gebruikers suggesties gedaan ter verbetering, wat resulteerde in de huidige lijst.

Het instrument

De FARE bestaat uit 6 statische en 11 dynamische items, welke ieder een relatie hebben met behandelsucces. De FARE wordt op dit moment in verschillende forensische poliklinieken geïmplementeerd, zowel ten behoeve van door KFZ gefinancierd onderzoek als ten behoeve van de behandeling en behandelevaluatie. Het instrument is zowel door SBG als het ministerie van Veiligheid en Justitie toegevoegd als ROM instrument voor de instellingen die deelnemen aan het onderzoek (zie Nieuws!, ook voor andere recente berichten en komende activiteiten).

Handleiding en training

Via deze link treft u de handleiding van de FARE aan. Het scoreformulier kunt u via deze link downloaden. Ter ondersteuning van de afname is een interviewgids ontwikkeld. Daarnaast vindt u op de pagina Scoringstips uitleg en tips bij het scoren van de FARE. Mocht u met de lijst willen gaan werken, dan adviseren de opstellers een (e-)training. Afhankelijk van uw ervaring met forensische risicotaxatie, zal een training meer of minder uitgebreid dienen te zijn (zie Nieuws! en de site van RINO-groep voor een aanbod Basistraining).

Informatie en onderzoek

Voor meer informatie over de FARE, haar achtergrond, mogelijke trainingen en het lopend onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen: info@fare-ambulant.nl

Vragen bij het gebruik van de FARE

Mocht u gedurende het afnemen van de FARE tegen vragen of onduidelijkheden aanlopen, dan willen wij u vragen dit per e-mail met ons te delen opdat wij de FARE kunnen blijven verbeteren. Antwoorden en reacties op de door u gestelde vragen zijn op de FAQ pagina op deze site gepubliceerd. Tips bij het gebruik van de FARE staan op: Scoringstips.

KFZ
Kairos
Waag
Dok
Transfore
UvA
TU
YB64 Design ┬ę 2017