Scoringstips

Zijn er algemene scoringstips?
Lees altijd zowel alle indicatoren als de toelichting op de scores goed door alvorens een score te geven. Dit is helpend voor een juiste inschatting van het recidiverisico. Denk er daarnaast aan dat bij de klinische inschatting op recidive de inschatting geldt voor algemene recidive en niet voor specifieke recidive zoals het indexdelict.
Op welke periode heeft de FARE betrekking?
Statische factoren worden gescoord vanaf de kindertijd tot aan de huidige taxatie. Dynamische factoren worden gescoord over de hele periode van de afgelopen 6 maanden.
Wat doe ik als ik onvoldoende informatie heb voor een score? Mag ik het item dan open laten?
Er zijn nog geen richtlijnen over het aantal items dat moet ontbreken wil er een onbetrouwbare score en/of gemiste ROM ontstaan. In uiterste nood kan een enkel item open gelaten worden. Noteer dan in het invulveld wat de reden was. Echter, probeer altijd alle items te scoren.
S1: Leeftijd eerste politiecontact?
Let er op dat bij het scoren het er niet om gaat of het politiecontact heeft geleid tot een veroordeling.
S2: Aantal eerdere en huidige veroordelingen?
Let er op dat bij het scoren meerdere zaken met verschillende pleegdata die in één veroordeling zijn opgenomen, als 1 veroordeling worden geteld. Als het precieze aantal veroordelingen onbekend is door termen als ‘meerdere’, ‘een aantal’, ‘een paar keer’ etc. dan telt dit als twee veroordelingen.
S3: Diversiteit (dreigend) delictgedrag?
Let er op dat bij het scoren je het aantal typen delictgedragingen niet met andere indelingen die wellicht gebruikelijk zijn binnen de organisatie verward. Lees de toelichting van dit item daarom goed door en houd bij het geven van een score de indeling van deze categorieën aan. Deze indeling is gebaseerd op, en volgt zoveel mogelijk, het wetboek van strafrecht.
S4: Regelovertredend gedrag in het verleden?
Let er op dat bij dit item het huidige contact in de forensische zorg niet meetelt. Score ‘0’ geef je aan cliënten die niet eerder (dan het huidige contact) in forensische zorg zijn geweest en/of er was in het verleden geen aanleiding tot behandeling in forensische zorg en begeleiding of reclasseringscontacten.
S5: Instabiliteit opleiding/werk in het verleden?
Let er op dat bij het scoren het arbeidsverleden zwaarder meegewogen moet worden dan het opleidingsverleden als de cliënt al jaren werkt. Vraag het opleidingsverleden wel goed uit.
S6: Problematisch middelengebruik in het verleden?
Let er op dat alle DSM-criteria uitgevraagd moeten worden om tot een score te kunnen komen.
D1: Disfunctioneren opleiding/werk?
Scoor een ‘0’ indien iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en niet meer werkt of als iemand arbeidsongeschikt is verklaard.
D2: Financieel wanbeleid?
Let er op dat het er bij dit item om gaat of er een balans is tussen de inkomsten en uitgaven. De hoogte van de inkomsten en uitgaven is niet van belang.
Scoor een ‘1’ als de cliënt onder curatele of bewind staat en de cliënt hierin goed functioneert. Als er geen sprake meer is van een curator of bewindvoerder moet er opnieuw worden beoordeeld.
Onder schulden worden alle uitstaande geldleningen verstaan inclusief hypotheek.
D3: Delinquent sociaal netwerk?
Scoor een ‘1’ als de cliënt sociaal geïsoleerd is (geen netwerkleden heeft).
D4: Beperkte vrijetijdsbesteding?
Bij dit item gaat het om de mate van sociale inbedding in de maatschappij.
Als er sprake is van extern (opgelegde) vrijheidsbeperkende maatregelen, beoordeel de invulling van de vrije tijd dan gegeven deze situatie. Ontplooid de cliënt bijvoorbeeld binnen de grenzen van de maatregel activiteiten zoals het volgen van online cursussen.
D5: Problematische (ex-)partnerrelatie?
Neem de relatie met een ex-partner mee in de beoordeling als de relatie nog van invloed is op het functioneren van de cliënt in bijvoorbeeld emotionele of seksuele zin. Scoor een ‘0’ als er in de afgelopen 6 maanden geen sprake was van een partnerrelatie.
D7: Problematisch middelengebruik?
Let er op dat alle DSM-criteria uitgevraagd moeten worden om tot een score te kunnen komen.

 

KFZ
Kairos
Waag
Dok
Transfore
UvA
TU
YB64 Design © 2017