Agenda

Neem voor trainingen contact op met de projectgroep via info@fare-ambulant.nl of raadpleeg de website van de RINO groep.

Nieuwsberichten

d.d.13-5-2019

Lancering e-Training FARE

Met het on line komen van de Forensische Leerlijn is ook de e-training FARE beschikbaar gekomen: zie hier. Deze e-training wordt aangeboden door GGzEcadamy. Deze training is geschikt voor mensen die al getraind zijn in risiscotaxatie of als kennismaking met de FARE. Om met de FARE te werken bevelen de auteurs van de FARE het volgen van een training aan.

FARE en ROM

De FARE is inmiddels ingebouwd in de volgende ROM-systemen en EPD's: QuestManager (Vital Health), Bergop (Praktikon), ROQUA (UMCG), NET-Q ROM enUSER (Impulse Info Systems). Mocht u interesse hebben in het in uw EPD of ROM systeem inbouwen van de FARE, dan kunt u contact opnemen met Joan van Horn via info@fare-ambulant.nl.

d.d. 30-1-2019

Nieuwe versie handleiding in juni

De projectgroep heeft de afgelopen maanden alle suggesties ter verbetering van de FARE verwerkt in een herziene handleiding. Echter, zij heeft besloten de invoering uit te stellen tot het einde van de looptijd van het onderzoek omdat anders mogelijk verschillende versies gebruikt worden. Indien u een training heeft gevolgd zult u direct de herziene handleiding ontvangen wanneer deze geïmplementeerd wordt.

Aanvulling op scoreformulier

Op de site is een nieuwe versie van het scoreformulier gepubliceerd. De aanpassing betreft een toevoeging om de clinicus te ondersteunen in het gestructureerd oordeel.

d.d. 15-05-2018

Trainingsaanbod

In samenwerking met RINO groep wordt een basistraining FARE aangeboden. De actuele data en informatie treft u aan op de website van RINO groep. Indien u een in-compagnie training wenst, kunt u contact opnemenvia info@fare-ambulant.nl.

In samenwerking met KFZ en GGzEcadamy wordt op dit moment gewerkt aan het vormgeven van een etraining voor de FARE. Nadere informatie en wanneer deze online gaat, volgt zo spoedig mogelijk.

d.d. 09-01-2018

Presentatie FARE tijdens Symposium 25 jaar De Waag

Dinsdag 21 november heeft Joan van Horn tijdens het symposium ter ere van het 25 jarige jubilem van de forensische polikliniek De Waag een presentatie verzorgd over de FARE. Deze treft u hier aan.

 

d.d. 24-10-2017

Factsheet FARE SBG.

FARE is zoals eerder gemeld opgenomen in de minimale dataset van Stichting Benchmark GGz (SBG): dit geldt voor de aan het onderzoek deelnemende instellingen en voor nieuwe cliënten. SBG heeft voor alle aan te leveren meetinstrumenten factsheets ontwikkeld. In deze factsheets kan algemene informatie gevonden worden over het meetinstrument, en daarnaast specifieke informatie over het aanleveren van het meetinstrument aan SBG. (Zie ook SBG site).

KFZ implementatie monitor

De implementatiemonitor is in opdracht van KFZ ontwikkeld door de projectgroep met vertegenwoordigers van de volgende forensische poliklinieken: Kairos. Het DOK, Transfore en de Waag. Projectleiders: Joan van Horn en Stefan Bogaerts. De FARE implementatie monitor is bedoeld als checklist voor instellingen in het forensische veld om het implementatieproces van de FARE te kunnen starten, volgen en waar nodig bij te sturen.

Trainingsaanbod

In samenwerking met KFZ wordt een trainingsaanbod voor de FARE ontwikkeld die vanaf 2018 zal worden aangeboden. Onderscheid wordt gemaakt in drie typen FARE-trainingen:

De focus zal liggen op het uitwerken en aanbieden van de train-de-trainer module.

De FARE en ROM-systemen

DE FARE is inmiddels ingebouwd in de volgende ROM-systemen: QuestManager van Vital Health en User Alta van Impuls. Gesprekken zijn momenteel gaande over het inbouwen van de FARE in Bergop. Forensische instellingen met andere ROM-systemen die interesse hebben in het inbouwen van de FARE kunnen contact opnemen met Joan van Horn via info@fare-ambulant.nl.

 

d.d. 05-07-2017

Train-de-trainerscursus

In het najaar van 2017 zal een train-de-trainer cursus worden georganiseerd. Houd de site in de gaten voor recente berichtgeving.

FARE per 2019 verplicht risicotaxatie-instrument voor ambulante setting

De FARE wordt per 2019 verplicht gesteld als risicotaxatie-instrument in de ambulante forensische zorgsetting. Dit heeft het Forensisch Netwerk van GGZ Nederland vorige week besloten. De invoering van de FARE geldt vanaf 2019 om zorgaanbieders de tijd te bieden de implementatie van het instrument vorm te geven.  

Op dit moment staan zorgaanbieders volgens de prestatie-indicatoren gids vrij een keuze te maken tussen verschillende risicotaxatie-instrumenten voor de ambulante setting. De FARE, opgeleverd vanuit een KFZ-call, biedt inhoudelijke meerwaarde en zorgt voor standaardisering in het ambulante zorgveld. Daarom is gekozen dit specifieke instrument tot norm te verheffen voor de gehele setting.

 

d.d. 24.02.2017

Gebruik FARE

De FARE is voor Nederlandse ambulante forensische instellingen ontwikkeld en wordt momenteel onderzocht op enkele psychometrische kwaliteiten. De projectgroep is benaderd door diverse instellingen over het gebruik van de FARE. Het staat alle instellingen vrij om gebruik van de FARE. De handleiding en het scoreformulier zijn hier te downloaden.

Om te inventariseren hoeveel belangstelling er is voor de FARE en bij welke doelgroep het instrument wordt afgenomen, vragen wij om via het emailadres info@fare-ambulant.nl contact te op te nemen met de projectgroep.

Data aanlevering FARE

Wellicht bestaat ook de mogelijkheid om data aan te leveren ten behoeve van het onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de FARE. Hoe meer de FARE in verschillende instellingen en bij verschillende doelgroepen wordt gebruikt, des te beter kan de reikwijdte van het instrument worden onderzocht.

 

KFZ
Kairos
Waag
Dok
Transfore
UvA
TU
YB64 Design © 2017